ALTERNATYWNE FORUM AKWARYSTYCZNE


Podziel się swoim akwarystycznym doświadczeniem. Poszerz swoją wiedzę.

Tekstowe akwalove - regulamin konkursu

Dział konkursowy przeznaczony do umieszczania prac konkursowych. Regulamin konkursu "Tekstowe akwalove".

Tekstowe akwalove - regulamin konkursu

Avatar użytkownika
przez ke47 2016-05-18, 16:29
Regulamin konkursu „Tekstowe akwalove” zwany dalej „Regulaminem”

§1 Informacje ogólne
1.1. Organizatorem konkursu „Tekstowe akwalove” jest Planta Garden na czele z:
a) właścicielem sklepu Planta Garden– Krzysztofem Sternalem (nick na forum: Krzysiek) zwanym dalej "Organizatorem". Siedziba firmy: Dobra 150, 34-642 Dobra NIP: 691-235-75-51.
b) Pomysłodawcą, oraz koordynatorem Konkursu użytkownikiem ke47, zwanym dalej "Koordynatorem".
1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Tekstowe akwalove” i jest zwany dalej "Konkursem".
1.3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu. Określa również prawa oraz obowiązki uczestników.
1.4. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy użytkownicy zarejestrowani na forum.plantagarden.pl
1.5. Z Konkursu będą dyskwalifikowani użytkownicy, którzy nie zastosują się do Regulaminu.
1.5.1 Prace konkursowe muszą zostać wykonane poprawnie stylistycznie i kompozycyjnie. Nie dopuszcza się zgłaszania prac konkursowych o długości mniejszej niż 100 słów.
1.6. Z Konkursu będą dyskwalifikowani użytkownicy, którzy zgłoszą do Konkursu cudzą pracę- kradzież praw autorskich, lub pracę która brała już udział w konkursie organizowanym na forum.plantagarden.pl
1.6.1. Wyjątek od tego stanowi zgłoszenie maksymalnie jednej pracy konkursowej, która brała już udział w którejś z edycji konkursu organizowanego na forum.plantagarden.pl, lecz jej autor nie zdobył miejsca na podium.
1.7. Konkurs organizowany jest cyklicznie.
1.7.1. Konkurs kończy się w momencie, gdy zgłosi się do niego 7 użytkowników.
1.7.2. Konkurs trwa maksymalnie 91 dni kalendarzowych (3 miesiące), nawet gdy nie zostanie spełniony punkt 1.7.1 Regulaminu.
1.8. Konkurs ma charakter tekstowy, tj. każdy z użytkowników zarejestrowanych na forum, może przedstawić, np. recenzję jakiego produktu, poradnik związany z akwarystyką, a nawet różnego rodzaju przemyślenia (oczywiście również na temat akwarystyki).
1.9. Można wyróżnić trzy etapy Konkursu:
a) pierwszy etap to rozpoczęcie Konkursu, od tego momentu użytkownicy mogą zgłaszać swoje prace konkursowe,
b) drugi etap to zakończenie Konkursu- zakończenie możliwości zgłaszania prac konkursowych, zaraz po tym rozpoczyna się głosowanie jurorów, oraz doliczenie punktów bonusowych,
c) trzeci etap- ogłoszenie wyników Konkursu.

§2 Zasady i przebieg Konkursu
2.1. Zwycięzcy zostają wybierania w drodze głosowania.
2.1.1. Jurorami Konkursu są Organizator i Koordynator.
2.1.2. Ich głosowanie jest utajone.
2.1.3. Głosowanie trwa maksymalnie 10 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.
2.1.4. Skala ocen jurorów jest stała w każdej edycji Konkursu i niezależna od liczby zgłoszonych prac przez danego użytkownika. Oceniany jest całokształt prac konkursowych danego użytkownika, a nie jego każda praca pojedynczo.
2.1.5. Podczas oceniania prac brana jest pod uwagę między innymi: ciekawość pracy, sposób przedstawienia zagadnienia, wkład pracy użytkownika.
2.1.6. Organizator ocenia prace każdego użytkownika w skali od 1 do 25.
2.1.7. Koordynator ocenia prace każdego użytkownika w skali od 1 do 20.
2.2. Za liczbę zgłoszonych przez użytkownika prac przyznawane są punkty dodatkowe. Odbywa się to według schematu:
a) Jedna- dwie prace konkursowe- 0 punktów.
b) trzy- pięć prac konkursowych- 2 punkty.
c) Więcej niż pięć prac konkursowych - 5 punktów.
2.3. Lista wygranych zostanie opublikowana w wątku zapowiadającym daną edycję Konkursu.
2.4. Kryterium przyznawania miejsc na podium w Konkursie jest liczba punktów. Użytkownikowi, który uzyskał największą liczbę punktów przyznaje się pierwsze miejsce itd.
2.5. Lista opublikowanych wyników uwzględnia wyłącznie trzy najwyższe wyniki (trzy miejsca na podium).
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród wyłącznie użytkownikom znajdującym się na trzech czołowych miejscach, tj. trzem użytkownikom mającym największą liczbę punktów.
2.7. W Konkursie nie może brać udziału Organizator i Koordynator.
2.8. Prace konkursowe należy umieszczać w dziale „Tekstowe akwalove”.

§3 Nagrody i ich odbiór
3.1. Nagrody przedstawione będą w wątku dotyczącym danej edycji Konkursu.
3.2. Nagród nie można w żaden sposób wymienić na inne nagrody rzeczowe, ani na równowartość pieniężną.
3.3. Nagroda przypisana jest wyłącznie do jednego użytkownika.
3.3.1. Użytkownik może zrezygnować z otrzymanej nagrody. Musi o tym poinformować Organizatora Konkursu.
3.3.2. Jeżeli zrezygnuje on z otrzymania wygranej, nagroda zostaje przekazana wskazanemu przez niego użytkownikowi.
3.4. Nagrodę można odebrać do 50 dni od daty ogłoszenia wyników.
3.4.1. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za nieodebranie nagrody wynikające z przyczyn leżących po stronie użytkownika który ją wygrał.
3.5. Po ogłoszeniu wyników, wygrani mogą skontaktować się z Organizatorem (poprzez system PW na forum) w sprawię odbioru nagrody.

§4 Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników
4.1. Koordynator zlicza wszystkie punkty, w tym punkty bonusowe.
4.2. Maksymalnie 4 dni od otrzymania not punktowych od Organizatora Koordynator informuje w wątku dotyczącym danej edycji Konkursu o wynikach (patrz również punkt 2.5. Regulaminu).
4.3. Oceny jurorów nie podlegają zmianie, ani podważaniu, nie mogą być zmienione.

§5 Reklamacje
5.1. W przypadku, gdy Użytkownik podejrzewa, że Konkurs został przeprowadzony w sposób niezgodny z regulaminem ma prawo złożenia reklamacji.
5.2. Reklamację może zgłosić maksymalnie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.
5.3. Reklamacja musi zostać przesłana listem poleconym, na adres Organizatora podany w punkcie 1.1. Regulaminu. W liście należy umieścić
5.4. Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek ,,Tekstowe akwalove– reklamacja’’ umieszczony na kopercie,
b) imię i nazwisko uczestnika, jego nick na forum.plantagarden.pl, adres zamieszkania oraz numer kontaktowy,
c) dokładny opis i powód składanej reklamacji.
5.5. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
5.6. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora i Koordynatora Konkursu w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji.

§6 Prawa autorskie
6.1. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie organizatorów Konkursu do korzystania ze zgłoszonych prac konkursowych (w czasie nieograniczonym) do używania ich w celu promowania Konkursu i forum.plantagarden.pl oraz innych celach opisanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym: opublikowanie prac na Facebook'u (w tym na innych portalach i stronach Internetowych), pobranie prac do pamięci komputera Organizatora i Koordynatora, powielanie prac, ich rozpowszechnianie i utrwalanie itd.
6.2. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego nazwy użytkownika używanej na forum.plantagarden.pl do promocji Konkursu i forum.plantagarden.pl, tj. pozwala na podpisanie swojej pracy konkursowej swoją nazwą użytkownika z forum.plantagarden.pl.
6.3. Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z jego prac konkursowych (w tym fragmentów prac).
6.4. Upoważnienie to nie ogranicza Organizatora i Koordynatora czasowo, ani terytorialnie.

§7 Postanowienia końcowe
7.1. Przed przystąpieniem do Konkursu użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
7.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
7.3. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika Konkursu w przypadkach opisanych w punkcie 1.4. i 1.5. Regulaminu.
7.4. Regulamin uwzględnia przepisy polskiego prawa. Kwestie, które nie zostały uregulowane w Regulaminie znajdują odzwierciedlenie w Kodeksie cywilnym.
7.5. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące Konkursu należy kierować do ke47.
Avatar użytkownika
Offline
Junior Admin
Posty
409
Dołączył(a)
2012-09-29, 18:12
Lokalizacja
lubelskie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości

Skocz do